POSTER

Observera att du köper en poster utan ram. Måttet A4 är 21x29.7 cm & A3 29.7x42 cm.